Dzierżawa radiotelefonów stacjonarnych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dzierżawa radiotelefonów stacjonarnych

Zapytanie ofertowe
 
Zapytanie ofertowe - wersja dostępna cyfrowo
 
Załącznik nr 1 _Opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 1 _Opis przedmiotu zamówienia - wersja dostępna cyfrowo
 
Załącznik nr 2_Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 3_Formularz cenowy
 
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy
 
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy  - wersja dostępna cyfrowo