Dzierżawa Radiotelefonów Stacjonarnych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dzierżawa Radiotelefonów Stacjonarnych

Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1 _Opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 2_Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 3_Formularz cenowy
 
Załącznik nr 4_Istotne postanowienia umowy