Dostęp do aplikacji dostępowej służącej do pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej prądu stałego 3kV dla celów optymalizacji kosztów energii trakcyjnej, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostęp do aplikacji dostępowej służącej do pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej prądu stałego 3kV dla celów optymalizacji kosztów energii trakcyjnej, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

Zapytanie

Formularz ofertowy

Formularz  cenowy