Dostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz utrzymanie Systemu sprzedażowego – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz utrzymanie Systemu sprzedażowego

 
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 1a - Specyfikacja techniczna
 
Załącznik nr 1b - Przykładowe poświadczenia)
 
Załącznik nr 1c - Wzór wezwania do zapłaty)
 
Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 3 -  Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 4 - Wykaz usług