Dostawa ubiorów identyfikujących pracowników ŁKA sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa ubiorów identyfikujących pracowników ŁKA sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załączniki do SIWZ w wersji do edycji
 
Wyjaśnienia treści SIWZ 28.03.2017
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 06.04.2017 
 
Powiadomienie o wyborze oferty