Dostawa systemu sprzedażowego na terminale mobilne wraz z usługami utrzymania, serwisu i wsparcia – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa systemu sprzedażowego na terminale mobilne wraz z usługami utrzymania, serwisu i wsparcia

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo
 
SIWZ
 
SIWZ - wersja dostępna cyfrowo
 
Załączniki edytowalne
 
Wyjaśnienie treści SIWZ
 
Wyjaśnienie treści SIWZ - wersja dostępna cyfrowo
 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - wersja dostępna cyfrowo
 
Sprostowanie SIWZ
 
Sprostowanie SIWZ - wersja dostępna cyfrowo
 
Unieważnienie postępowania
 
Unieważnienie postępowania - wersja dostępna cyfrowo