Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługami wdrożeniowymi i utrzymaniowymi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługami wdrożeniowymi i utrzymaniowymi

Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
Załączniki edytowalne
 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert