Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
Załączniki edytowalne
 
Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty