Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerowego wraz z oprogramowaniem – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerowego wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu 

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu