Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem MDM oraz usługą kompletacji – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem MDM oraz usługą kompletacji

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki edytowalne

Rozstrzygnięcie postępowania