Dostawa i utrzymanie aplikacji służącej do pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej prądu stałego 3kV – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa i utrzymanie aplikacji służącej do pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej prądu stałego 3kV

Zapytanie
 
Załącznik nr 1 OPZ
 
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
 
Załącznik nr 3 formularz cenowy
 
Unieważnienie postępowania