Dostawa gadżetów prmocyjnych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa gadżetów prmocyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki edytowalne

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o ponownym wyborze oferty w zakresie części IV zamówienia