Pokaż menu
Biuletyn Informacji Publicznej
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.

Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
Załączniki nr 1 oraz 3 -9 do IDW w wersji do edycji
Załącznik nr 2 do IDW w wersji do edycji
Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia
Część III - Istotne Postanowienia Umowy
 
Informacja o złożeniu odwołania nr 1 wraz z jego kopią
Informacja o złożeniu odwołania nr 2 wraz z jego kopią
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)
 
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (1)
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3)
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (2)
 
Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)
Załączniki nr 1 i 2 do wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Jednolity tekst Załącznika nr 4 do IDW w wersji edytowalnej
 
Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3)
Załączniki nr 1 - 5 do wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Jednolity tekst Załącznika nr 1 do IDW w wersji edytowalnej
Jednolity tekst Załącznika nr 2 do IDW w wersji edytowalnej
Jednolity tekst Załącznika nr 4 do IDW w wersji edytowalnej (2)
 
Informacja o złożeniu odwołania nr 3 wraz z jego kopią
 
Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (4)
Załączniki nr 1 i 2 do wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Jednolity tekst Załącznika nr 4 do IDW w wersji edytowalnej (3)
 
Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (5)
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (4)
Zmiana treści ogłoszenia o zamówienia
 
Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (6)
Załącznik nr 1 do wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ
Jednolity tekst Załącznika nr 4 do IDW w wersji edytowalnej (4)
 
Autor:Michał Perzyński Wersja:22 Wyświetleń:2264
Opublikował:Michał Perzyński Data publikacji:2016-11-04 11:03
zobacz rejestr zmian