Dostawa 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV” – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dostawa 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Instrukcja Dla Wykonawców ("IDW") - wersja dostępna cyfrowo

Opis Przedmiotu Zamówienia ("OPZ") - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 1 do OPZ - Instrukcja dotycząca sposobu określenia masy Pojazdu - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 2 do OPZ - Instrukcja w sprawie wykonania jazdy testowej teoretycznej Pojazdu oraz jej weryfikacji - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik do Instrukcji w sprawie wykonania jazdy testowej teoretycznej Pojazdu oraz jej weryfikacji

Istotne Postanowienia Umowy ("IPU") - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki do IDW w wersji do edycji (22.12.2020)

Załącznik nr 2 do IDW - Formularz cenowy - wersja do edycji

Instrukcja wypełniania JEDZ

Link do Postępowania na miniPortalu

Zmiana treści SIWZ/Informacja o zmianie ogłoszenia (29.12.2020)

Zmiana treści SIWZ/Informacja o zmianie ogłoszenia - wersja dostępna cyfrowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.12.2020)

Informacja o złożeniu odwołania (5.01.2021)

Informacja o złożeniu odwołania - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik do Informacji - treść odwołania

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (5.01.2021)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki do IDW w wersji do edycji (5.01.2021)

Zmiana treści SIWZ/Informacja o zmianie ogłoszenia (15.01.2021)

Zmiana treści SIWZ/Informacja o zmianie ogłoszenia - wersja dostępna cyfrowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.01.2021)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (27.01.2021) - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki do IDW w wersji do edycji (27.01.2021)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ/Informacja o zmianie ogłoszenia - wersja dostępna cyfrowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2.02.02021)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ/Informacja o zmianie ogłoszenia (5.02.2021) - wersja dostępna cyfrowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - tekst jednolity na dzień 5.02.2021

Załączniki do IDW w wersji do edycji - tekst jednolity na dzień 5.02.2021

Załącznik nr 2 do IDW - Formularz cenowy - wersja do edycji - tekst jednolity na dzień 5.02.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.02.2021)

Wyjaśnienia i zmiana treści SWIZ (12.02.2021) - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 3 do IDW w wersji do edycji (12.02.2021)

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (16.02.2021) - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 3 do IDW w wersji do edycji (16.02.2021)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ/Informacja o zmianie ogłoszenia (24.02.2021) - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 3 do IDW w wersji edytowalnej (24.02.2021)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1.03.2021)

Wyjaśnienia treści SIWZ (3.03.2021) - wersja dostępna cyfrowo

Wyjaśnienia treści SIWZ (5.03.2021) - wersja dostępna cyfrowo

Wyjaśnienia treści SIWZ (9.03.2021) - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 3 do IDW w wersji edytowalnej (9.03.2021)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania