Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych

Inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego ze środków
Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Projekt pn.: „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ

Załączniki nr 1, 3-6 do IDW - wersja do edycji

Instrukcja wypełniania JEDZ

Link do postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.01.2022)

Zmiana treści SWZ (21.01.2022)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.01.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (28.01.2022)

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ - wer. jednolita (28.01.2022)

Załączniki nr 1, 3-6 do IDW - wer. jednolita (28.01.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (31.01.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (2.02.2022)

Sprostowanie do zmiany treści SWZ z dnia 28.01.2022 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia - tekst jednolity na dzień 8.02.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.02.2022)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane (14.02.2022)

Zmiana treści SWZ (11.02.2022)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.02.2022)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (18.02.2022)

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania