Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie.: „Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim” – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie.: „Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim”

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin Dialogu Technicznego
Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego
Zmiana terminu składania Wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego
Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego