Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację projektu pn. Zarządzanie efektywnością energetyczną pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację projektu pn. Zarządzanie efektywnością energetyczną pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę „ŁKA” sp. z o.o.

Ogłoszenie o dialogu technicznym
 
Ogłoszenie o dialogu technicznym - wersja dostępna cyfrowo
 
Regulamin dialogu technicznego
 
Regulamin dialogu technicznego - wersja dostępna cyfrowo
 
Załączniki edytowalne
 
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego
 
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego - wersja dostępna cyfrowo