Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dostawę fabrycznie nowych dwunapędowych pasażerskich zespołów trakcyjnych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dostawę fabrycznie nowych dwunapędowych pasażerskich zespołów trakcyjnych

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym - wersja dostępna cyfrowo

Regulamin dialogu technicznego

Regulamin dialogu technicznego - wersja dostępna cyfrowo

Zał. 1-2 do Ogłoszenia - edytowalne

Zmiana ogłoszenia o dialogu technicznym 09.07.2020

Zmiana ogłoszenia o dialogu technicznym 09.07.2020 - wersja dostępna cyfrowo

UWAGA! Zmiana terminu składania zgłoszeń: 17.07.2020 r.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego - wersja dostępna cyfrowo

Korekta Informacji o zakończeniu dialogu technicznego

Korekta Informacji o zakończeniu dialogu technicznego - wersja dostępna cyfrowo