Budowa małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie „zaprojektuj i zbuduj” – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Budowa małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 9 do ogłoszenia - PFU

Załączniki w wersji do edycji

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2)

Wyjaśnienia i zmiana treści treści ogłoszenia o zamówieniu 

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 08.09.2021 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (4)

Unieważnienie postępowania